Теми

Овладяване на:

Управление на екстремални ситуации и решаване на конфликти
Усвояване на умения за продажби на продукти и услуги
Тренинг за анализ и изучаване на личния опит
Тренинг за организационно поведение

Бизнес - гейминг

Обучение на: 

ОБУЧЕНИЕ НА ТРЕНЬОРИ ПО ГРУПОВО-ДИНАМИЧЕН ТРЕНИНГ И  ЕКСПЕРТИ В ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ /АСЕСМЪНТ ЦЕНТЪР/.