КОМПОНЕНТИ НА ПРОГРАМАТА
 
Програмата “Общувай свободно - Динамика на личностната ефективност” се състои от няколко последователни модула за интензивно обучение и развитие в малки работни групи с постоянен състав -  13 - 16 участника, които работят съвместно с екипа на програмата.
Модулите са стратегически взаимосвързани. В зависимост от потребностите може да се работи с един или с някои от тях, които да се комбинират по различен начин. Те са отворени и коментируеми. Дизайнът на всеки модул се обсъжда с клиента и се структурира конкретно за постигането на дадена цел и удовлетворяване на нуждите на клиента.
За предпочитане е програмата да протича в комфортна учебна среда, извън организацията, позволяваща добро възстановяване и приятна обстановка за участие, при пълно учебно натоварване от 7 - 9 часа дневно.
 
 
Програмите за обучение са съставени на база на лицензиран софтуер и под запазената марка на Pfeiffer Library CD-ROM , 3rd Edition. Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 0-7879-6528-6, # 0-9990-0110-8, #1-800-762-2974, както и Pfeiffer Library CD-ROM Version 4.0, Copyright © 2008 by John Wiley & Sons, ISBN: 978-0-7879-9003-9.