РЕЗУЛТАТИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
 
Успешното протичане и активното участие в програмата допринасят за:
 
  • Задълбочаване на разбирането на личния стил на взаимодействие и неговия ефект при общуване , както между служителите в организацията, така и с нейните клиенти.
  • Овладяване на репертоар от методи за съзнателен поведенчески самоконтрол и професионално водене на делови разговори и/или преговори.
  • Повишаване на индивидуалната и екипна пластичност в бизнес комуникацията.
  • Формиране на вътрешна мотивация за развитие на личната компетентност и екипна отговорност.
  • Усвояване на подходи за целенасочено разгръщане на отношенията с клиентите на организацията.
  • Осмисляне на ролята на човешкия фактор и работата в екип за развитие на организацията.