ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА


Преценете! Как и колко ще се подобрят нещата, ако разполагате с:

 • мотивирани и енергични служители, с повишена ефективност на работа,
 • силна лична мотивация и осъзнаване на корпоративните цели, 
 • ново чувство на самоувереност и себеусещане от страна на членовете на екипа, 
 • активни контакти и споделяне на опит и успешни решения между участници от различни сфери, 
 • реализацията и развитието на човешкия потенциал,
 • постигане на по-високи бизнес резултати,
 • изграждане и поддържане на устойчиви бизнес-отношения. 

Всичко това може да се постигне чрез прилагането нанай-съвременната форма за обучение на възрастни -
ГРУПОВО-ДИНАМИЧНИ ПСИХОТРЕНИНГИ
, които включват:

 • работа в малки и големи групи,
 • видео сесии с казуси, 
 • ролеви игри, 
 • симулационни игри и практически упражнения, с анализ и постоянна обратна връзка с аудиторията,
 • дискусии.

.