Финансово-счетоводни услуги
Счетоводно обслужване на ЦР "Топ Консулт"  включва: 

              

  • Цялостно абонаментно счетоводно обслужване на фирмите.

  • Осчетоводяване на първични документи,осигуровки,ДДС,финансови отчети, счетоводно приключване.

  • Подаване на ДДС и осигуровки с електронен подпис.

  • Трудови договори,служебни бележки,заповеди и граждански договори.

  • Оперативни консултации.

  • Индивидуален подход към всеки клиент/фирма/.

      Абонамент или еднократно по Ваш избор.